ஆலய பாதுகாப்பும்

அர்ச்சகர்களும், ஆலய பாதுகாப்பும்

 

இந்து மதத்தின் வாழும் அடையாளமாக நம்மிடையே விளங்குபவை நம் கோவில்கள் ஆகும். உலகத்தின் எல்லா மதங்களுக்கும் வழிப்பாட்டுத் தலங்கள் இதன் அடிப்படையிலேயே இருந்தாலும் அவை எல்லாவற்றிலிருந்தும் நம் கோவில்கள் சில பிரத்யேக அம்சங்களைப் பெற்றிருக்கின்றன.

சர்ச், பள்ளிவாசல் போன்ற பிற மதங்களின் வழிப்பாட்டுத் தலங்கள் கட்டடக் கலையிலும் நடைமுறை செயல்பாடுகளிலும் கோவில்களைக் காட்டிலும் நாகரிகமாகவும் காலத்திற்கு ஏற்ற நவீன அம்சங்களை அதிகமாகக் கொண்டிருந்தாலும் அவற்றை இட்டுச்செல்லும் பாதிரியார்களும், உல்மாக்களும் கோவில்களின் அர்ச்சகர்களோடு ஒப்பிடுகையில் மிகவும் வேறுபட்டுக் காணப்படுகிறார்கள்.